Õpetaja kutse

kutsestandardi eelnõu kohaselt on Õpetaja rahvusvahelisest üheselt mõistetavalt tippspetsialist. Kui palju seda praegu niimoodi ka mõistetakse, mida kutse saajalt oodatakse ning kuidas kutsega Õpetaja ning ühiskond vastastikku dialoogi astuvad, sellest arutamegi.