Õpetaja kutse avatar

Unistus kutsega õpetajast

Margit Timakov õpetaja, EÕLi juhatuse liige
Avaldatud: 15 november 2013
Lisa arvamus

Pimedatel sügisõhtutel võtan sihilikult aega unistamiseks. Tõmban ennast kasvõi korraks välja reaalsusest ja mõtlen, mis oleks kui… mis oleks sel päeval teisiti, kui koolis töötavad ÕPETAJAD, kes on järginud oma kutsumust saada õpetajaks.

Sel päeval läheb õpetaja tööle rõõmsal meelel. Ta tunneb siiralt rõõmu sellest, et töötab õpetajana. Ta teab, et tal on võimalus kaasa aidata nende noorte inimeste kujunemisse; ta annab endast kõik, et luua keskkond, mis toetab arengut. Õpilased tajuvad õpetaja motivatsiooni, tunnetavad siirast huvi ning tuge ja proovivad omalt poolt parima anda. Lapsevanem teeb koostööd, usaldab õpetaja kui professionaali tööd, ning aitab omalt poolt, sest märkab oma laste arengus edasiliikumist. Kolleeg on tihe külaline õpetaja klassiruumis ja tunnis, koos analüüsitakse tehtut, planeeritakse edasist, luuakse uut. Õppealajuhataja usaldab õpetaja valikuid, otsuseid ning panustab tõhusa õpikeskkonna kujundamisse. Koolijuht särab kooli kui õppivat ning arenevat organisatsiooni juhtides ja on enesekindel ning innustav. Ta tunnetab juhtkonna ja õpetajate tuge, sest nad kõik ajavad ühist asja ja liiguvad samas suunas. Koolipidajal on rõõm koole nende arengukavades toetada, sest need on kujundatud kooskõlas piirkonna tuleviku eesmärkide ning suundadega. Haridus- ja teadusministeerium tunneb kõiki partnereid hästi ja on oma läbipaistva ning ausa suhtumisega taganud usaldusväärse suhtumise. Minister toetab kogu oma tegevusega sisulist koostööd oma valdkonnas, tema sihid on kõrgemad ja kaugemad kui tema poliitiku karjäär.

Sel päeval on ülikoolis trügimine õpetaja kohtadele, sest noored tajuvad kuivõrd väljakutseterohke, tõeliselt vaheldusrikas ning arendav õpetaja töö on. Õpetajana töötamine on sel päeval auasi. Poliitikud mitte ainuüksi ei anna lubadusi, vaid on hakanud õpetaja kui rahvusliku aarde hoidmiseks kulda kaevandama. Tegelikult on nad aga oma senise tegevuse ümber hinnanud ja mõistnud, et inimressursid on hindamatu väärtusega ja kui täna lastele koolis parimat ei paku, võib homme juba hilja olla. Ühtäkki on nad avastanud, et targad otsused on võimalikud ilma pori loopimiseta, et need sünnivad ühiselt, erinevaid vaatenurki arvestades ning ühiselt kokku leppides.

Sel päeval on igaühel oma kindel ülesanne ja ta täidab seda täie pühendumusega ning teiste toetusel. Ta ei karda vigu teha, sest kui nii ka juhtub, tunneb ta kaaslaste õlale patsutust ning julgustust edasi ja paremini teha. Ta tunneb, et üheskoos õpitakse ja üheskoos õpetatakse. Ta tahab õppida oma osas maksimaalselt hästi hakkama saada; ta lihvib oma oskusi, ta uurib, ta otsib, ta proovib, ta vastutab.

Ilusad on need sügisõhtud – mulle meeldivad, sest nad annavad inspiratsiooni mitte ainuüksi tänaseks, vaid ka homseks päevaks.


Comments are closed.