EÕLi tegevused avatar

Kus on siis õpetajate liit!?

Peeter-Eerik Ots õpetaja, EÕL liige
Avaldatud: 20 juuni 2013
Lisa arvamus

Päev pärast seda kui olin EPLile teinud ettepaneku kaasata PGSi ümber toimuva kajastamisse rohkem Õpetajate Liidu arvamust, sest PGSiga seonduvalt on meil päris selge ettekujutus ja seisukoht toimuva suhtes välja kujunenud ning oleme seda nii ministeeriumis kui kõigis riigikogu fraktsioonides eraldi välja ütlemas käinud, ilmus selline repliik EPLis:

http://www.epl.ee/news/arvamus/repliik-kus-on-opetajate-liit.d?id=66319412

Ma täpselt ei tea, miks autor nii kuri on nende suhtes, kes hetkel PGSi sõimamisega ei tegele, aga oletan, et inimene pole lihtsalt asjadega kursis. Sestap annan siinkohal ühe selgituse esitatud küsimusele, et kus siis on EÕL ja miks me ei tegele ei PGSi materdamise ega kiitmisega kõigis meediakanalites, ega marsi plakatitega tänavatel.

Esiteks sellepärast, et meie ei ole poliitiline organisatsioon ning päevapoliitikaga tegelemine ei kuulu meie igapäevapraktikate hulka. EÕL on õpetajate kutseliit ning selles valdkonnas oleme kindlasti kõige valju- ja selgehäälsemad.

Teiseks: need, kes on vähegi kursis õpetajate töökoormusega (ükskõik, kas vana või uue PGSi järgi), ilmselt mõistavad, et tegevõpetajatena poleks EÕLi juhatusel ei aega ega muid ressursse konkureerida palgaliste organisatsiooniametnikega meediakära osas.

Kolmandaks: PGSi osas oleme külas käinud vastastikku seisukohti tutvustamas kõigis Riigikogu fraktsioonides ning siin on nüüd tõesti see koht, kus õpetajatena sooviks poliitikuid korrale kutsuda või nurka saata. Sellise rohmaka asjast mööda vaatamise ja rääkimisega ei ole kumbki pool rahuldavat hinnet ära teeninud. Koalitsioon näeb üksnes koole, kus kõik hästi ning PGS peab võimaldama veel paremini teha ning opositsioon näeb üksnes neid, kus halvad direktorid ja õpetajad. Reaalsus on see, et meil on mõlemaid ja veel terve rida vahepealseid koole ja olukordi, aga selle olukorra tunnistamine ei sobi praegu kummalegi poolele. See on vana lugu, kus pool küla näeb, et suur tammepuu pakub varju ning kaunistab külaväljakut ning teine pool süüdistab puud väljaku varjamises ja liikluse segamises. Puu ja PGS on siinkohal teisejärgulised ning olulisem on see, mida neile omistatakse. Selle kuvandi mõte on selles, et ka PGS võib veelgi rohkem ühele või teisele poole kaldu olla – ega paremaks ei tee seadus iseenesest midagi. Seda teevad inimesed ning need reeglid, mis koolidele ja koolipidajatele tegelikult reaalset käitumist hakkavad dikteerima. Need reeglid määruste kujul on aga praegu üksnes retoorika tasemel olemas. Tahaks näha tervet pilti, koos rakenduskavaga, mille põhjal oleks võimalik hinnata PGSi väärtust. Tagasi puu-näite juurde – kui kõrval oleks detailplaneering, oleks võimalik hinnata, kas puu on planeeritud olema osa kenast pargist või takistab hoopis suure magistraali arendust.

Väikesele repliigile tuli pikem vastus, aga seegi pole veel kõik. Kõigile huvilistele teadmiseks, et leida võib Eesti Õpetajate Liitu sealt, kus asjad sünnivad ning loomulikult meie kodulehelt opetajateliit.ee ning haridusdiskussiooniveebist Arvamusaed, ehk siitsamast.

EÕLi staap asub Jakobsoni 14 ning vastavalt tunniplaanidele juhatuse liikmed seal ka kõigi huviliste jaoks olemas püüavad olla.

Vähem ärapanemist, rohkem professionaalsust!Comments are closed.