Õpetaja kutse

Õpetaja kutsestandard– miks ja kellele?

Katrin Meinart
Avaldatud: 22 aprill 2013
Lisa arvamus

Naljaga pooleks öeldakse, et õpetamine ja arstimine on kaks valdkonda, kus kõik on spetsialistid. Ühiskondlikul tasemel oleme harjunud lõputute diskussioonidega mõlema elukutse palganumbrite üle ning selle üle, kas antud ameti esindaja on seda palka ikka väärt või mitte, sest …. Ja ilmselt ei puudu kellelgi nii positiivsed kui negatiivsed näited oma isiklikust elust. Need arutelud põhinevad aga harva reaalsetel, võrreldavatel kriteeriumitel, mis annaksid aluse objektiivseks analüüsiks.
Õpetaja kutsestandard on üks võimalusi tuua laiema avalikkuseni õpetaja töö sisulist poolt kajastavad kriteeriumid, mis kutsestandardis on jagatud 6 kompetentsivaldkonda, ning õpetaja võimalik arengutee antud kriteeriumite võtmes.

Meil on uut õpetajate kutsestandardit väga vaja kahes võtmes:
* õpetajatele enestele – oma töö ja ameti väärtustamiseks = kutse kui kvaliteedi näitaja. Kutsestandard on hea võimalus oma töö analüüsiks ning enesetäiendamise planeerimiseks, kutsetunnistus võimaldab ka palgaläbirääkimistel oma kompetentsust tõendada.
* ühiskonnale – sellel osal Eestimaa ühiskonnast, keda reaalselt ühel või teisel põhjusel huvitab õpetajatöö spetsiifika, sh ülikoolid: õpetaja kutsestandard on kokkuvõttev dokument õpetajatöö spetsiifikast ning selle ameti juurde käivatest kompetentsusnõuetest, mida saab arvestada tulevaste õpetajate ettevalmistamisel.

EÕL on seisukohal, et
– töömaailma kutse omistatakse reaalselt töötavale õpetajale ning tulevikus peaks kutse kandma professionaali imidžit;
– ülikooli lõpetanud õpetaja saab diplomile märke – õpetaja esmakutse;
– kutse taotleja on kuni kutse saamiseni kas esmakutsega (noorem)õpetaja või tunniandja;
– alatest aastast 2017 peaks koolis töötavatest õpetajatest olema vähemalt 2/3 kutsega õpetajad;
– teatava üleminekuperooodi lõpus, nt 3-4 aasta pärast, peaks iga kutsega õpetaja pangakontole jõudev palganumber olema (vähemalt) neljakohaline.

Kutsuksin siinkohal lugejaid sõna võtma ja oma arvamusi ning ettepanekuid avaldama, sest mida tulisemad on arutelud kutsestandardi üle, seda rohkem on sellest kasu; Tasub meeles pidada, et valmiv kutsestandard kui õpetaja võimalikku arenguteed kaardistada ja planeerida aitav dokument ei ole midagi lõplikku ja muutumatut vaid AJAS ARENEV JA MUUTUV ning küpseb erinevate huvigruppide koostöös.


Comments are closed.