Õpetaja kutse avatar

Kutsetunnistus kui professionaali kompetentsusmudel

EÕL
Avaldatud: 11 aprill 2013
Lisa arvamus

Iga õpetaja areneb oma tööd tehes. Iga professionaalne õpetaja tahab oma arengut ka planeerida, et see oleks rohkem sihipärane ja teadlik. Ühtlasi aitab see tal ka oma õpilasi paremini mõista ning suunata.

Meie muutuvas maailmas muutuvad isegi faktid ning andmeterohkus ummistab statistilised analüüsid. Küsime: kuidas selles kõiges orienteeruda? Üha tähtsamaks on saamas mitte niivõrd teadmised, kuivõrd oskused olemasolevate teadmistega midagi ette võtta ning kehtivaid andmeid ja fakte leida. Üha olulisem on kohanemisoskus ja sotsiaalne võimekus. Neid pädevusi ootab tööturg ja ühiskond koolilõpetajalt, aga kas ka kooliÕPETAJALT? Kindlasti. Seetõttu on õpetajana oluline pidev eneseanalüüs mitte selleks, et end kellelegi tõestada, vaid selleks, et ise ajaga kaasas käia.
Õpetajaamet on üha olulisem, kuna kool saab aidata majanduslikest erinevustest jms tulevat ebavõrdsust tasandada. Professionaalsel õpetajal peab seetõttu olema koolis töötamiseks lisaks kutsumusele ka kutse ja kutsetunnistus.
Eesti Õpetajate Liit pakub, et KUTSESTANDARD on hea mehhanism õpetaja professionaalse arengu planeerimiseks.
Eeldame, et õpetaja, kes on kutse omandanud ei pea küll iga teatud aja tagant end taas kellelegi väljastpoolt tõestama, kuid peab ikkagi end täiendama ja arendama, nt teatud aja jooksul teatud hulga täiendkoolituskursustel osaledes või õpetajate professionaalseid tegevusi juhtides (riiklikul tasandil aine- või õppekava eksperdi töös, mentorina noori õpetajaid või kolleege juhendades, õpetajaharidusse panustades, jne) .
Kutsetunnistuse omandab oma ala spetsialist seda taotledes ja oma portfooliot tutvustades ning esitades, mis on õpetajale hea võimalus oma tööd ja mõtteid tutvustada – see on auasi.

Eesti Õpetajate Liit soovib, et

1) kogu protsess oleks peamiselt osa õpetaja igapäevasest tegemisest ehk siis teisisõnu oma reaalse töö jäädvustamine. Loodame, et seeläbi on võimalus väärtustada õpetajatööd enam (kuidas teistmoodi võtta seda, et kutsekvalifikatsiooni astmestikul on õpetaja võrdsustatud tippspetsialistide tasemega) – nii õpetajakoolitusse astujate, ühiskonna kui ka poliitiliste otsustajate jaoks.

2) õpetajatöö väärtus kajastuks kutsetunnistuse väärtuses – seda ei saavutata iseenesest, kuid see tähendab kindlasti palju rohkemat kui vaid paber.


Comments are closed.