Õpetaja kutse avatar

Miks kutsestandardi teema?

webmaster
Avaldatud: 22 aprill 2013
Lisa arvamus

Eesti Õpetajate Liit oli eelmisel aastal valiku ees – kas toetada kutsestandardi väljatöötamist või soovitada sellest loobuda kui ebavajalikust. Liidu juhatus otsustas jätkata töörühmas kahel põhjusel: esiteks on kutsestandard ideena üks neist enesehindamise ja professionaalse arengu/karjääri planeerimise mehhanismidest, mida kutseühingud üle maailma kasutusele on võtnud ning teiseks: tol hetkel oli veel päris ebaselge, missuguseks tõotab kutsestandardi kohandamine Eesti oludes kujuneda olukorras, kus õpetajaid käsitletud avalikkuses kui tavalist töövõtjat, mitte kõrge vastutuse ja pädevusega professionaali.

Tänavu, so 2013. aasta alguses analüüsis EÕLi juhatus järjekordselt arenguid kutsestandardi väljatöötamisel ning lähtudes EÕLi õpetajakutse töörühma juhi Katrin Meinarti ülevaatest, otsustas asuda igati toetama kutsestandardi rakendamist Eestis. Väheoluline ei ole otsuse juures asjaolu, et ajapikku on Õpetaja austav nimetus saanud avalikkuse silmis tõsise mainelanguse osaliseks ning selles on oma osa olnud ka õpetajatel, kelle kasvatus- või ainealased oskused ja teadmised ei ole ka vajalikul kaasaegsel tasemel olnud. Kutsestandardiga on igal õpetajal võimalus lisaks personaalse arengu kujundamisele, kinnitada rahvusvahelisel tasandil oma kõrget kvalifikatsiooni.

Sellest hoolimata, või õigemini – selle tõttu oleme kujundanud seisukoha, et kutsestandard saab ja võib olla üks neist vähestest enesemääratlemise ja -kehtestamise momentidest, mida ei saa väliste tegurite mõjul õpetajatelt ära võtta või kahtluse alla panna.

Oleme teadlikud, et kutsestandard ise ei ole võlurohi kõigi meie haridus- ja koolielu puudutavate probleemide lahendamiseks ning tekitab lisategevusena trotsi, palju küsimusi ja erinevaid kartusi, kuid tundub, et need on vajalikud, et oma mugavusstsoonist välja tulla. Ilma selleta aga naljalt muutust ei tule.


Comments are closed.