Õpetaja roll osalevas juhtimises avatar

Õnneks on kõik lapsed erinevad!

webmaster
Avaldatud: 10 aprill 2013
Lisa arvamus

 Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

* Kas Teie hinnangul on samas vanuses poisid ja tüdrukud erinevatel arenguetappidel? Või ei sõltu see otseselt soost, vaid ka muudest teguritest?

Poisid ja tüdrukud arenevad uuringute kohaselt erinevalt ja ilma uuringutetagi on selge, et nad on erinevad ja lähenevad ülesannetele ja teemadele erinevalt. See on loomulik, sellega tuleb arvestada, kuid ära ei tohi unustada seda, et sotsiaalse ebaühtluse süvenedes mõjutavad õpilase võimalused, kodune toetus ja taust tema arengut enam kui klassikaaslaste vanus. Tuleb meeles pidada, et inimest ei muuda üks aasta, vaid keskkond, milles ta selle aasta veedab!

Koolis ei saa, ei pea ja ei tohikski eeldada, et kõik on ühesugused. Õpetaja töö keerukus ja võlu seisnebki selles, et märgata erinevusi, läheneda individuaalselt, toetada arengut ja anda kõikidele võimalus. See ongi õpetaja igapäevane töö! On ehk koole, kuhu otsitakse vaid ühesuguseid; kuid enamus koolidesse satuvad äärmiselt erinevad isiksused ühte klassi – nii nagu ka terves ühiskonnas. Õpetaja ei õpeta koolis vaid ainet: ta on juhendaja, kasvataja, sotsioloog ja pedagoog. Seetõttu on ülimalt oluline, et õpetajate ettevalmistus oleks parimal tasemel, et kooli oleksid tööle motiveeritud tulema ja jääma võimekad inimesed, et õpetajate kompetentsust väärtustaksime.

* Kui jah, siis mis vanuses selline arenguerisus kaob (kui üldse)?

Täpselt öelda on raske, sest see on ikkagi suhteliselt individuaalne. Kui teatud uuringute kohaselt on areng erinev kuni 12-aastaseni, siis koolis töötades võib öelda, et algklassides ei pruugi see poiste-tüdrukute vahe isegi ehk nii suurelt avalduda kui põhikooli 6.-8. klassis. Väga palju sõltub sellest, mil moel poiste-tüdrukute arengut toetatakse, kas valitakse vahelduvaid õppemeetodeid, mis soodustavad erinevate õpistiilidega õpilaste õpihuvi, kas erisusi käsitletakse normaalse nähtusena või hirmutava tegurina.

* Kas Teie hinnangul võiksid esimesse klassi astuda näiteks 7-aastased tüdrukud ja 8-aastased poisid?

Tundub, et see ei ole hea mõte. Tervikpilti vaadates tekiksid paljud logistilised probleemid alates sellest, kus on poisid siis 8-aastaseni kuni selleni välja, et miks need suured 20-aastased mehed peavad veel koolipingis istuma. Koolisüsteem peaks pigem võimaldama paindlikkust ning arvestama erisustega, mitte neid reegliks kohe kirjutama. Poiste ja tüdrukute arengu erinevusega tuleks arvestada kui normaalse nähtusega, nii nagu sellegagi, et poisid soovivad rohkem küsida ning katsetada, samas kui tüdrukud on üldjuhul korralikumad ja sõnakuulekamad.

Hetkel on koolielus palju enam tähelepanu vajavaid teemasid kui see, millises vanuses 1. klassis õpiteed alustada, sest arengust tulenevaid erinevusi peaks olema ka praeguse seadusandluse piires võimalik arvestada.

* Kas Teie hinnangul on üldse lastel õige alustada kooliteed 7-aastaselt või sobiks mõni teine vanus paremini?

http://arvamus.postimees.ee/949654/margit-timakov-uks-kooli-kuueselt-teine-seitsmeselt/


Comments are closed.