Koolitöö korraldus avatar

Alustuseks vallandame kõik juhid

Peeter-Eerik Ots õpetaja, EÕL liige
Avaldatud: 6 detsember 2012
Lisa arvamus

Pealkiri on laenatud coach Raimo Ülaverelt, kes jätkab juhtimisteemadel ning EÕLi eelmise nädala õpetaja rolli seminaride valguses tuli coachilt järgmine artikkel täpselt kümnesse. Artikli pealkiri vastab kahe kolmandiku ulatuses sellele, mida suurematel kooliteemalistel koosolekutel nõutakse: alustame kooliuuendusi koolijuhtide välja vahetamisega.

Üleskutsele järgnevad vaimukad märkused stiilis: tihti on vallajuhiks eelmine koolijuht ning vähendades valdade arvukust, vabaneb suur hulk sobivaid koolijuhte. Tõsisemalt jätkates jõutakse peagi tõdemiseni, et ei kasva neid häid kooljuhte puu otsas.

Alustuseks vallandame kõik juhid!

http://www.mindsweeper.ee/2012/01/13/alustuseks-vallandame-koik-juhid/

Ülavere toob artiklis näite alternatiivse juhtimiskultuuriga ettevõttest, kus traditsioonilised juhtimisfunktsioonid on jagatud organisatsioonis pigem horisontaalselt ning nii uskumatu kui see ka pole, asi töötab!

Võti sellise lahenduse juurde on Raimo Ülaverel toodud aga oluliselt väiksemas kirjas kui intrigeeriv pealkiri. Õigemini ütlevad toodud näited ning kirjeldused, et juht ning juhtimine  instrumentidena mitte ei kao, vaid saavad teise kuju. Uue ülemuse nimi on Missioon. Ja selline ülemus peab olema igaühel.

Tulles tagasi koolitemaatika juurde, siis harjumuspärases kooliretoorikas kehtib väide: õpetajaks olemine ongi missioon. Sellega peaaegu nõustudes, vaataksin uue ülemuse, ehk missiooni kohta organisatsioonis ning asetaksin ta sinna, kus praegu asub tihti väga formaalne kooli arengukava. Seega ettepoole koolijuhist. Igal koolil peab olema oma ühtne missioon, millest peab lähtuma nii kooli pidaja, kooli juht kui koolipere ning missioon ongi kokku pandud ühiselt, kõigi osaliste ühistööna. Ja missioon, erinevalt halvast juhist, ei pea kunagi saama vallandatud.

 

 


Comments are closed.