EÕLi tegevused, Nädala arvamus avatar

Pilt sai selgemaks

Margit Timakov õpetaja, EÕLi juhatuse liige
Avaldatud: 25 oktoober 2012
Lisa arvamus

Nüüd on siis selge: ikka edasi ja edasi ja mitte sammukestki tagasi.

Kaks päeva konverentsi õpetajatega andis veendumuse: aeg on sealmaal, et õpetaja end sirgu lööks, enda seisukoha ning arvamuse formuleeriks ja selle selgelt ning julgelt välja ütleks.  Need, kes senini on ise proovinud dikteerida õpetajate tegemisi, võiksid ka nüüd kuulda võtta, millised on meie, õpetajate, tegelikud vajadused, tegelikud mured, tegelikud väljakutsed ja reaalsed lahendusettepanekud. Lõppude lõpuks tuleks ju ka õpetajaid kuulda võtta sisuliste teemade arendamisel, mis praegu kuskil koolidest kaugel valmis tehakse. Rääkimata koolisiseselt,  kus õpetajad saaksid arendustegevuses sisuliselt kaasatud olla. Selleks aga peame õpetajatena tõsise eneseanalüüsi tegema ja mõtlema, mida saaks teha ja mida peakski tegema teisiti, mil moel näeme õpetajatena koolikorraldust, õpetaja rolli, õppimise muutunud olemust. Seejärel tuleks lüüa ühiskonnas pea peale senine kuvand õpetajast kui kuivalt ja tüütult enda ainet andvast, palka juurde nõudvast ning kurtvast ja õnnetust koolitöötajast.

Suure algustähega Õpetaja on palju enamat – ta on kutsumusega professionaal, kes toetab õppimist ja on arvestatav meeskonnaliige, kes panustab kooli kui õppiva organisatsiooni kujunemisse. Õpetaja ei ole üksi, kindlasti mitte. Nii palju on neid, kes on valmis aitama ja toetama – nii nõu kui jõuga.  Esimesel päeval erinevate sotsiaalsete partneritega peetud töötubadest ei jäänud ühestki kõlama, et koostööd ei oleks vaja  või koostöösoovi poleks. Kõlama jäi hoopis see, et õpetaja ootab ausust ja selgust ja samas, et seda ootavad ka partnerid.

Niisiis, konverentsi lühikokkuvõttena püstitatud küsimustele võiks vastusteks pakkuda:

KES? – ennast väärtustav sirge seljaga professionaalne õpetaja

KUS? – haridusaias, mis on ühtpidi ehk veidi personaalsem kui hariduspõld, teistpidi aga mahutab enda kooslusesse piisavalt erinevust

KELLEGA? – lähedasemate ja kaugemate sotsiaalsete partneritega: õpilased, lapsevanemad, koolijuhid, ülikooli inimesed, rahvusvahelised kolleegid, kohaliku omavalitsuse haridusspetsialistid, ministeeriumi ametnikud, riigitegelased ehk siis kõigiga, kelle jaoks haridus südamelähedane

KUHU? – ikka edasi ja edasi ja mitte sammukestki tagasi, sammhaaval eesmärgile lähemale

KUIDAS? – kindlalt, koostöiselt, positiivselt

MILLEGA? – järgmise nimekirja järgi hästi pakitud kohvriga

Haridusaias toimetamiseks on vajalik:

–          soodsate arengutingimuste loomine ehk uudishimu tekitamine, tagasiside ja avatus

–          usaldus

–          teadlikkus

–          läbipaistvus

–          eripära (kool ongi õpetaja ja et olla head ei pea nad kõik olema ühte nägu)

–          õpetajatöö tegemise kutsumus

–          regulaarne sisuline eneseanalüüs

–          enesetõhusus

–          adekvaatne enesehinnang ja väärtustamine

–          professionaalse arengu planeerimine ja teostamine

–          koostöövalmidus

–          ettevõtlikkus

–          heade kogemuste jagamine

–          tulevikuperspektiiv

–          valmisolek kõik teistpidi keerata

–          julgus arvata ja julgus arvamust avaldada

–          mitte lasta end kõigel ning kõigil mõjutada, vaid olla ise positiivse mõju esilekutsuja

–          valmisolek muutusteks

–          töötahe

–          prioriteetide paikapanemine, sest kõigega kohe tegeleda ei saa


Comments are closed.