Õpetaja roll osalevas juhtimises avatar

Kes on õpetaja täna?

Margit Timakov õpetaja, EÕLi juhatuse liige
Avaldatud: 26 september 2012
Lisa arvamus

Õpetaja ei ole enam ainukene tõekandja, teadmiste edastaja. Õpetaja ülesanne ei ole enam frontaalselt klassiruumis kaardikeppi vibutades lastele avastamata maid tutvustada, sest tihtipeale on lapsed neid maid juba ise oma silmaga rohkem näinud kui õpetaja unistadagi oskaks.

Milline on siis õpetaja ülesanne tänapäevakoolis?

Arvan, et õpetaja peaks olema innustaja ja juhendaja, kes aitab õpilasel otsida ja leida, tunnetada ning rakendada oma võimeid, küsida ja vastuse variante pakkuda. Õpetaja on ennekõike see, kes noorele inimesele erinevaid vajalikke oskusi eluks teele kaasa pakkida proovib. Milliseid oskusi tänapäeval vaja on: analüüsivõime, koostööoskus, infomürast vajaliku eristamine jne. Mida aga ootab õpetajalt ühiskond, riik?

Kellena tunnetab end õpetaja ise?

Kas ta on rohkem ühe aine õpetaja või õpetaja, kes aineseinast sügavamale pressib, osates tuua põnevaid paralleele ja muutes õpitava eluliseks ning põnevaks. Kas õpetaja ise uurib ja küsib, innustub uutest mõtetest ning naudib õppimist, et seda vaimustust noortelegi edasi (k)anda?

Kuidas tajuvad õpetajat õpilased, lapsevanemad?

Kas meid kogetakse lähedaste koostööpartneritena, kes on huvitunud lapse käekäigust või pigem kaugelolevate nõudjatena, kes ajavad kitsarinnaliselt oma rida?


Comments are closed.