Küsitlus, Õpetajate Liidu infoleht

Arenguvestlus on kord aastas õpilase, õpetaja ja lapsevanema osalemisel peetud vestlus, mille eesmärgiks on toetada õpilast enda arengu hetkeseisu teadvustamisel ning tuleviku eesmärkide seadmisel.

Eesti Õpetajate Liit soovib teada, kas Sina õpetajana toetad arenguvestlust väga olulise õppija arengut toetava osana:

Vaata tulemusi

Loading ... Loading ...

Kas õpetajana oleks vaja arenguvestluse läbiviimiseks koolitust:

Vaata tulemusi

Loading ... Loading ...

Allpool arvamusrubriigis saate vajadusel oma valikuid põhjendada.


Comments are closed.