Õpetajate Liidu infoleht

Soovime infolehe 2. lk pühendada erinevatele mõtetele: uued põnevad ideed värskelt loetud (haridusega seotud) raamatutest, ideid tunnis kasutamiseks (vt infoleht nr 1), õpetajatöö erinevad aspektid (käesolev infoleht), mille kohta on kõikide tagasiside, täiendused ja mõtted teretulnud.

Ootame erinevate õpetajate kaastööd – kui Sul on mõni hea mõte, mida jagada või mõni küsimus, mida küsida – kontaktmeiliks eestiopetajateliit@gmail.com.

Allpool toodud joonise sisu koondasime Eesti Õpetajate Liidu suveseminaris augustis. See ei ole ehk lõplik, kuid kindlasti nii meie endi kui hariduselu puudutavaid muudatusi tegevate inimeste jaoks oluline koond. Kui leiad, et mõni oluline tööülesanne on ununenud või soovid nt klassijuhataja kohustusi loetleda – saada oma mõtted, sellega töötame septembris.

35 tundi nädalas

(Tööversioon)

16 tundi

klassiga kontakttunnid (tunnid võivad toimuda klassis, õues, virtuaal-keskkonnas – muutuv aeg ja ruum)

8 tundi

ettevalmistus, tunnikavad, töölehed, aine nüüdisajastamine, internet

8 tundi

kujundav hindamine, parandamine, e-kool, päevikud, järeltööd, vastamised, dokumentatsioon

3 tundi

enesetäiendus, koosolekud, korrapidamine, koostöö, üritused, töö planeerimine, eneseanalüüs

LISATÖÖD (peaksid olema eraldi tasustatud)

klassijuhataja töö, kooliarendus, ainevõistlused, ürituste korraldamine, loovtööde ja/või uurimistööde juhendamine

Suveseminaril arutasime ka seda, milline siis meie õpetaja ideaal on? milline peaks üks õpetaja olema – meie mõtted on koondunud siin. Nüüd saame kindlasti i-sid lahti kirjutada ja eraldi tegevusi lisada, aga kas olete nõus, et see võiks olla meie eesmärk õpetajana?

Õpetaja jaoks on olulised VIIS i-d – koolilapse parim hinne 5 + ID kui õpetaja identifitseerimistunnus

– isikuomadustelt inimsõbralik
– motivatsioonilt nii õpilaste kui kolleegide innustaja
– läheneb igaühele arvestades tema (ja ka enda) õpistiilidega
– pidevalt muutuvas infotulvas orienteeruv ja seda haldav
– uusi mõtteid elluviiv arendaja

5 ID EESTI IMEPÄRANE ÕPETAJA

Innovaatiline Infoteadlik Innustaja Inimsõbralik Individuaalselt läheneja

Comments are closed.