Õpetaja kutse

Portfoolio kui õpetaja visiitkaart

MONIKA UNDO
Avaldatud: 12 mai 2016
Lisa arvamus

Viimasel ajal on räägitud eelkõige kutsestandarditega seoses õpetaja e-portfooliost ehk arengumapist. Tegelikult võiks aga igal õpetajal (sõltumata sellest, kas õpetaja tahab kutset taotleda või mitte) olla oma e-portfoolio.

Portfoolio tegemine võtab kindlasti aega. Tean enda ja teiste kogemustest, kui palju selleks kulub tunde, päevi ning nädalaid. Samas kui portfoolio põhi on valmis, siis on seda juba hiljem lihtne täiendada.

Miks on portfoolio tegemine nii oluline? Igal õpetajal on tehtud häid töölehti, esitlusi, käidud huvitaval väljasõidul, korraldatud põnev üritus, kirjutatud näiteks mõni artikkel või esinetud ettekandega väljaspool kooli jne. Oleks ju hea koondada oma tegemised koos pildimaterjaliga ühte kohta. Portfooliot saab esitada töövestlusel, arenguvestlustel, mõnel konkursil jne.

Kui kooli juhtkond on teadlik õpetaja korraldatud toredatest üritustest ja väljasõitudest, siis võib-olla headest töölehtedest, esitlustest jms ei teatagi. Nii saab õpetaja esile tuua ka oma huvitavamad tunnid ja muud tegemised. Ühtlasi on portfoolio hea kokkuvõtete tegemise viis.

Portfoolio tegemine on küll aeganõudev, kuid tegelikult on selle olemasolu väga tähtis ning portfooliost võiks kujuneda õpetaja visiitkaart.


Comments are closed.