Koolitöö korraldus avatar

Põhikooliõpetajate hea maine kaitseks

Astrid Sildnik
Avaldatud: 30 august 2015
Lisa arvamus

Reedel avalikustas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ministeeriumi jaoks uuel õppeaastal 11 olulisemat valdkonda. Ülevaates „Tähtsamad tegevused 2015/2016. õppeaastal“ on esitatud ja põhjendatud ka muudatuste tegevuskava.

Dokument on sisutihe, selles toodud ideed ja lahendused leiavad kindlasti palju vastukaja, kuid kõigepealt vajab õiendamist välishindamise peatükis esitatud õpetajate au ja väärikust riivav väide, nagu iseloomustaks põhikoolilõpueksamite hindamist koolis „vähene objektiivsus.“ Ehk siis otsesõnu öeldes süüdistatakse põhikooliõpetajaid ainealases ebapädevuses või massilises eksamitulemuste võltsimises.

Tegelikult on ka praegused põhikooli lõpueksamid riigi poolt korraldatud ning eksamite läbiviimise kord peaaegu sama range kui gümnaasiumi lõpetamisel. Erinevus on vaid selles, et põhikooli eksamitööd parandatakse koolis selle hindamisjuhendi järgi, mis 1 tund pärast eksami ametlikku lõppu Innove kodulehel eksamineerivatele õpetajatele kättesaadavaks tehakse. Hindamisjuhendis kirjeldatud aktsepteeritavad vastused välistavad „vähese objektiivsuse“ õpilaste tööde hindamisel.

Kui mõnes koolis on siiski esinenud eksamitulemuste võltsimist, siis tuleks tegelda konkreetse juhtumiga, mitte laimata kõiki põhikooliõpetajaid.


Comments are closed.