Arvamusaia parem nurk avatar

Ajutine haridusedu või pikaajaline haridustraditsioon?

Margit Timakov õpetaja, EÕLi juhatuse liige
Avaldatud: 6 aprill 2015
Lisa arvamus

Eesti on parimate haridusriikide seas maailmas.

Tundub, et eestlased jagunevad selle väite alusel vähemalt kolme gruppi: need, kes usuvad, et see ongi nii; need, kes arvavad, et kohe mitte kuidagi ei saa see võimalik olla; need, kelle meelest ei saa sellist väidet üldse kirja panna vms. – Mida sina arvad?

Kanadas toimunud õpetajaameti tippkohtumisel kuuldu-nähtu põhjal võib kolm kokkuvõtvat mõtet sõnastada järgnevalt:

Tõsiasi on see, et Eesti ei ole senini eriti hästi osanud enda tugevusi koolielus piisavalt selgelt välja tuua, kuid peaks. – Vahelduseks päris hea ülesanne selle kurtmise kõrval, millega me rahul pole ja mida muuta tahaks.

Tõsiasi on see, et kõikjal maailmas on palju õpetaja ning koolielu ning haridussüsteemi kitsaskohtade tuvastamist ning nendega tegelemist. Ka meie peame oma nõrkused ja puudused selgelt sõnastama ning nende kõrvaldamisega strateegiliselt ning ühiselt tegelema.

Tõsiasi on see, et peame sõnadelt liikuma tegudele ja see saab alguse ühisest jagatud arusaamast sellest, kuhu oleme liikumas. – Elukestva õppe strateegia oli see, mille valmimist ühiseks eesmärkide täitmiseks ootasime, kuid kas oskame ja julgeme seda ka sihipäraselt nüüd ellu viia?

Huvitav, et Marc Tucker oma selle nädala postituses Estonia: The Next Finland? analüüsib PISA tulemuste kaudu Eesti edu tõdedes, et see ei olegi meil mitte niivõrd viimase aastakümne salajane retsept hariduspoliitilistes otsustes ja tegutsemises kuivõrd aastasadade pikkune haridustraditsioon.

Päris kõike Tuckeri kirjutatust veel korralikult seedimata tabasin end hirmuga mõttelt, et äkki see* meid pidurdabki?

*Kas ja kuidas usume oma haridustraditsiooni, et seda vääriliselt (tegelikult ka, mitte vaid kaunites sõnades) riiklikuks prioriteediks pidada ja sellest tulenevalt julgeid otsuseid teha? Kas väärtustame oma haridustraditsiooni piisavalt või on skeptilisus selle parimad palad neelanud? Millest üleüldse koosneb meie haridustraditsioon meie endi meelest ja mida on vaja säilitada, mida kohandada, mida muuta, mida asendada, mida lisada?


Comments are closed.