Arvamusaia parem nurk avatar

Kas õpetaja headuse mõõdupuuks saab olla naer?

Mihkel Kõrbe õpetaja
Avaldatud: 15 mai 2014
Lisa arvamus

Kui tihti kuuleme me Eesti koolides südamest tulevat naeru? Pigem naerdakse kellegi üle, aasitakse niisama või pulli pärast. Kas koolis on üldse kohta naerule?

Antud teemal paneb mõtlema olukord, kus südamest naerval kooliõpilasel ei lubata õpetaja poolt naerda, kuna naer on nakkav ja õpilased ei saavat õppida. Kas õpetaja kategooriline keeld õpilasel naerda tuleneb õpetaja siirast kavatsusest kaitsta teiste õpilaste õppimist lõbusa selli eest või hoopis pole kohta tema klassiruumis õpilane Naerule. Või on Eesti koolides õpetajate olukord juba nii nukker, et naeratada enam ei jõua?

Hetkel ei hakka andma hinnangut naerukeelule, kuid olukord, kus klassides istuvad surmtõsised õpilased, kus ka vahetunnil siirast naeru ei kuule, on kurblikuks tegev. Ega niisama ei öelda, et naer on terviseks. Naeru mõju on mitmed teadlased uurinud ja leidnud, et naer tõesti on tervisele  kasulik. Naer rahustab, inimesed, kes rohkem naeravad, on vähem haiged ning ärrituvad harvemini. Lisaks mõjule tervisele, tugevdab naer ka suhteid. Inimestevaheline side on tugevam,  inimesed suudavad naljatada ja olla avameelsed. See tähendab usaldust. Kas usaldus, avameelsus ja tugev side nii õpetaja ja õpilaste kui ka õpilaste endi vahel pole eesmärk, mille poole me koolis suhteid luues liigume?

Parafraseerides Marilyn Monroe’d  “Kui sa suudad õpilase naerma ajada, suudad sa panna ta tegema mida iganes.”- kui õpilaste ja õpetaja vahel on selline suhe, et mõlemad suudavad aeg-ajalt südamest naerda, saab toimuda ka avatult õppimine. Avatud suhtlus, üksteist toetav keskkond on parim keskkond õpilase arenguks. Lisaks sellele, et õppimine võib toimuda pingevabas õhkkonnas, toimub läbi ühise naeru (ja ka nutu) empaatia arendamine. Lisaks grupisuhete loomisele, mõjub naer ka sissepoole. Hea annus lõbusust aitab õpilast jõustada, pakub talle hetkelise pingelanguse ja vahelduse. Kindlasti tuleb naeru, nii nagu iga ravimit, mõõdukalt manustada. Pidevalt krampides väänlevad õpilased ei õpi ja ainult pulli õpetaja klassi ees teha ei saa, kuid hetkel tundub, et hoolimata imelihtsast retseptist, ei kipu lubama meie, Eesti õpetajad, naeru oma klassiruumi stressivabamaks muutma. Kutsume Naeru Tagasi kooli.


Comments are closed.