EÕLi tegevused avatar

Meenutusi ja mõtteid läinud aastast

Astrid Sildnik
Avaldatud: 30 jaanuar 2014
Lisa arvamus

Otsustasin seekord aastakokkuvõtte teha jaanuaris, eeldades, et ajalise distantsi puhul toob mälu kõigepealt välja selle, mis lisaks Eesti Õpetajate Liidu toimetamistele mulluses hariduselus meeldejääv tundus

  1. Eesti põhikooli õpilaste ja õpetajate väga head tulemused PISA 2012 uuringute põhjal

Saime kinnitust, et Eesti haridussüsteem toimib hästi. Ühtluskooli idee on ennast õigustanud, samuti see, et õpetajate head ainealast kompetentsi on jätkuvalt oluliseks peetud. Tulevikku vaadates tekib aga küsimus, et kas need reformid ja muutused, mida praegu ellu viiakse, aitavad ka tegelikult õppimist ja õpetamist tõhustada. Eesti kooli ja õpetajate alavääristamine ning välismaiste kogemuste kohati kriitikavaba ülistamine on küllaltki levinud, seepärast tuleks laste elu puudutavate muudatuste puhul alati mõelda, kas need meie oludes on õigustatud või mitte.

  1. Huvitav kool

Eelnevaga haakub kohe haridus- ja teadusministri algatatud diskussioon huvitava kooli teemal. Seda artiklit Õpetajate Lehest lugedes oli esimene mõte, mis siiani kummitab see, et tegelikult toimub Eesti koolides kogu aeg palju huvitavaid asju. Miks ministrile sellest pole räägitud? Ja miks meedia käitub nagu kogenematu õpetaja – kogu tähelepanu ja tegelemise pälvivad ainult „pahad poisid“ ?

  1. Arvamusfestival

Augustikuus toimunud Arvamusfestivali võib pidada eelmise aasta üldlaulupeoks. Rahvas sõitis üle Eesti Paidesse kokku ning sai kolm päeva peaaegu vahet pidamata rääkida, rääkida ja rääkida. Sarnaselt laulupeole oli ka repetuaar kõigile tuttav, vähemalt haridusteemade aruteludes: eesti koolis on paha olla, tuleb teha muudatusi jne. Kurb oli see, et edasiviivaid lahendusi ja ideid oli vähe, kumas läbi väga kammitsetud, klišeedele toetuv mõtlemine. Samas võib kogu üritust siiski õnnestunuks pidada. Eestlane on oma olemuselt pigem auditiiv ehk siis inimene, kes rääkides ja lauldes oma mõtteid korrastab ning niimoodi lõpuks arusaamise ja tegudeni jõuab. Selle aasta Arvamusfestival tuleb kindlasti  huvitavam ja tegusam.

  1. PGSi muudatuste vastuvõtmine Riigikogus

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest. Riigieksam on sooritatud rahuldavalt, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusestRT I, 11.07.2013, 1 – jõust. 01.09.2013] (PGS, § 31 (5)

See lõik jääb vististi eesti õigusloome ja parlamendi töö ajalukku. Lisaks riigikogu liikmete palgatingimustele tuleks suuremat tähelepanu pöörata ka nende tervise kaitsele. Magamata öö pidavat inimorganismis tekitama samasuguseid füsioloogilisi reaktsioone nagu peapõrutus, kuidas muidu selgitada, et kõrgharitud inimesed hääletasid ööistungil niisuguse sõnastusega seadusemuudatuse poolt. Sotsiaalministeerium peaks koostama Eesti üldise julgeoleku huvides määruse, mis keelustab parlamendiliikmetel öötöö.

Need olid siis kõigepealt meenunud sündmused ja mõtted eelmisest aastast. Oli väga huvitav ja tegus aeg ning see jätkub.


Comments are closed.